Duong Nghiem Mau

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search
Dương Nghiễm Mậu (1936), real name Phí Ích Nghiễm, is a fiction writer and essayist, noted for his experimental stories and novels.
Duong Nghiem Mau.jpg

He was born Hà Đông, spent his teen years in Hanoi, went South in 1954, living first in Huế, then Nha Trang, then finally Saigon, starting in 1957. In 1966, he joined the South Vietnamese Army, serving as a military journalist from 1967 until the end of the war in 1975. He was imprisoned for two years. Released, he learned lacquer painting, and has survived with that trade until now. In 2007, Văn Nghệ publishing house of Ho Chi Minh City reissued four of his books, Nhan sắc, Đôi mắt trên trời, Tiếng sáo người em út and Cũng đành.

'Linh Dinh started this entry.'

Short story collections

 • Cũng đành (Saigon: Tạp chí Văn Nghệ, 1963)
 • Đêm (Giao Điểm, 1965)
 • Đôi mắt trên trời (Giao Điểm, 1966)
 • Sợi tóc tìm thấy (Những tác phẩm hay, 1966)
 • Nhan sắc (An Tiêm, 1966)
 • Kinh cầu nguyện (Văn Xã, 1967)
 • Ngã đạn (Tân Văn, 1970)
 • Cái chết của... (Văn Xã, Sài Gòn, 1971, reissued by An Tiêm in Paris, 2001)

Novels

 • Gia tài người mẹ (Tạp chí Văn Nghệ, 1964)
 • Đêm tóc rối (Thời Mới, 1965)
 • Tuổi nước độc (Văn, 1966)
 • Phấn đấu (Văn, 1966)
 • Ngày lạ mặt ( Giao Điểm, 1967)
 • Gào thét (Văn Uyển, 1969)
 • Con sâu (California: Sống Mới, no date on edition)

Reportages

 • Địa ngục có thật (Văn Xã, 1969)
 • Quê người ( Văn Xã, 1970)
 • Trong hoang vu
 • Tên bất lực
 • Kẻ sống đã chết

[list incomplete]

Dương Nghiễm Mậu online