Hoang Ngoc Bien

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search

Hoàng Ngọc Biên (1938) is a poet, fiction writer, translator, essayist, playwright and visual artist.

He was born in Quảng Trị in 1938, emigrated to the US and lives in San Jose, California. His books include Mười nhà văn Pháp hiện đại (Trình bầy, 1969), Đêm ngủ ở tỉnh [short stories] (Saigon: Cảo Thơm, 1970), Marcel Proust--con người xã hội (Trình bầy, 1974), Tĩnh vật và những bài thơ khác [poems by Joseph Brodsky] (Hue: Thuận Hóa, 1991), Mối tình đầu [short stories by Samuel Beckett] (Trình bầy, 1993), Thơ mới Ba Lan [anthology of new Polish poetry] (Trình bầy, 1993), Marcel Proust, tiểu luận Samuel Beckett (Trình bầy, 1995), Uống trà sớm mai [poetry] (Trình bầy, 1996), Người đạp xe vào thành phố buổi sáng [short stories] (Trình bầy, 1997), Chuyến xe [stories] (Trình bầy, 1997), Đất và người và thần thoại Việt Nam [poetry] (Trình bầy, 1997), Biển ngày đêm [poetry] (Trình bầy, 1999), Thư Hà Nội, của Jean Tardieu [co-translated with Nguyễn Thu Hồng] (Trình bầy, 2001), Quê hương, người về [two prose pieces inspired by a Nguyễn Đăng Thường collage] (Trình bầy, 2001), Chuyến đi mùa đông [stories by Georges Perec] (Trình bầy, 2003), Chân mây cuối trời [including poems of Đỗ Trung Quân, with paintings by Nguyễn Quỳnh] (Trình bầy, 2003), DJINN [stories by Alain Robbe-Grillet] (Trình bầy, 2003). He is also the translator of "Andrei Sinyavski: Thơ Pasternak" in the book Boris Pasternak, con người và tác phẩm (NXB TP Hồ Chí Minh, 1988).

Linh Dinh started this entry.

Hoàng Ngọc Biên online