Pham Cong Thien

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search
Phạm Công Thiện (1941) is a poet, scholar, essayist and translator.
Pham Cong Thien.jpg

He was born in Mỹ Tho, left Vietnam in 1970, lived in Israel, Germany and France before settling in Los Angeles in 1983, with frequent trips to Australia. He has written extensively on philosophy and Buddhism.

Linh Dinh started this entry.

Works

 • Tiểu Luận Về Bồ Ðề Ðạt Ma, tổ sư Thiền Tông (1964)
 • Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Triết Học (1965)
 • Ngày Sinh Nhật Của Rắn (1967)
 • Trời Tháng Tư (1966)
 • Im Lặng Hố Thẳm (1967)
 • Hố Thẳm Của Tư Tưởng (1967)
 • Mặt Trời Không Bao Giờ Có Thực (1967)
 • Bay Ði Những cơn Mưa Phùn (1970)
 • Ði Cho Hết Một Ðêm Hoang Vu Trên Mặt Ðất (1988)
 • Sự Chuyển Ðộng Toàn Diện Của Tâm Thức Trong Tư Tưởng Phật Giáo (1994)
 • Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng
 • Triết Lý Việt Nam Về Sự Vượt Biên (1995)
 • Làm Thế Nào Ðể Trở Thành Một Bậc Bồ Tát
 • Sáng Rực Khắp Bốn Phương Trời (1998)
 • Tinh Tuý Trong Sáng Của Ðạo Lý Phật Giáo (1998)
 • Trên Tất Cả Ðỉnh Cao Là Im Lặng
 • Một Ðêm Siêu Hình Với Hàn Mặc Tử
 • Khai Ngôn Cho Một Câu Hỏi Dễ Hiểu: Triết Học Là Gì?
 • Ðối Mặt Với 1000 Năm Cô Ðơn của Nietzche.

Phạm Công Thiện online