Inrasara

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search
Inrasara (1957), real name Phú Trạm, is a critic, essayist, fiction writer and poet.
Inrasara.jpg

He was born in Ninh Thuận and lives in Saigon. He is the author of five volumes of poems and many scholarly books on the language and literature of Champa. As the only well-known poet of Champa descent, one of 54 minority groups in Vietnam, Inrasara’s work raises many issues not previously addressed in the Vietnamese context.

It is assumed by many that some of Inrasara's poems and essays are published under the pseudonymTrần Wũ Khang, an alter ego best known for a 900-word poem called "Quà tặng của quỷ sứ" ["Gift of the Devil"], in which the word "khủng bố" [terrorize or terrorism], appears 33 times.

Linh Dinh started this entry.

Works

Creative

 • Tháp nắng, poetry (Hanoi: Thanh niên, 1996)
 • Sinh nhật cây xương rồng, poetry, in Vietnamese and Champa (Hanoi: Văn hóa Dân tộc, 1997)
 • Hành hương em, poetry (Saigon: Trẻ, 1999)
 • Lễ tẩy trần tháng Tư, poetry (Hanoi: Hội Nhà văn, 2002)
 • Inrasara, poetry (Hanoi: Kim đồng, 2003)
 • The Purification Festival in April, Bilingual Poems (Saigon: Văn nghệ, 2005)
 • Chân dung Cát, novel (Hanoi: Hội Nhà văn, 2006)
 • Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài thơ tân hình thức, poetry (Hanoi: Hội Nhà văn, 2006)

Scholarly

 • Văn học Chăm I - Khái luận (Hanoi: Văn hóa Dân tộc, 1994)
 • Văn học dân gian Chăm - Tục ngữ, thành ngữ, câu đố

- In lần thứ nhất: Hanoi: Văn hóa Dân tộc & Đại học Tổng hợp Tp. HCM., 1995; - In lần thứ hai: Hanoi: Văn hóa dân tộc, 2006.

 • Từ điển Chăm - Việt (viết chung) (Hanoi: Khoa học Xã hội, 1995)
 • Từ điển Việt - Chăm (viết chung) (Hanoi: Khoa học Xã hội, 1996)
 • Văn học Chăm II - Trường ca (Hanoi: Văn hóa Dân tộc, 1996)
 • Văn hóa - xã hội Chăm, nghiên cứu & đối thoại, tiểu luận

- In lần thứ nhất: Hanoi: Văn hóa dân tộc, 1999; - In lần thứ hai: Hanoi: Văn học, 2003; - In lần thứ ba: Hanoi: Văn học, 2008.

 • Tự học tiếng Chăm, (Hanoi: Văn hóa Dân tộc, 2003)
 • Từ điển Việt - Chăm dùng trong nhà trường (Hanoi, Nxb.Giáo dục, 2004)
 • Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo, tiểu luận-phê bình, (Saigon: Văn nghệ, 2006)
 • Ariya - Trường ca Chăm, sưu tầm-nghiên cứu (Saigon: Văn nghệ, 2006)
 • Song thoại với cái mới, tiểu luận văn chương (Hanoi: Hội Nhà văn, 2008)

Editorial

 • Tagalau magazine – an annual selection of Cham fiction, collection, and research (9 volumes to date, 2000-2008).
 • Văn học Chăm hiện đại - THƠ (Hanoi: Văn học, 2008)

Inrasara online