Bui Giang

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search
Bùi Giáng (1949-1998) was a poet, scholar and translator.
Bui Giang.jpg

He was born in Quảng Nam, moved to Saigon in 1956, where he died in 1998. He wrote about Sartre, Confucius, Laotzu, Gandhi, Nguyễn Du and Huyện Thanh Quan, translated Camus, André Gide, René Char, Gérard de Nerval and Antoine de Saint-Exupéry’s Le Petite Prince. Teaching himself German, he also translated Heidegger and wrote a two-volume study of the existentialist philosopher. In 1965 his house burnt down, destroying all of his manuscripts. By his own admission, he started to become “brilliantly mad” in 1969. After 1975 he slept in a squalid shack next to a turgid pond.

Linh Dinh started this entry.

Works

 • Một vài nhận xét về bà huyện Thanh Quan
 • Một vài nhận xét về Lục Vân Tiên, Chinh Phụ Ngâm, quan Âm Thị Kính
 • Vài nhận xét về truyện Kiều và truyện Phan Trần
 • Lá Hoa Cồn
 • Mưa Nguồn
 • Màu Hoa Trên Ngàn
 • Ngàn Thu Rớt Hột
 • Martin Heidegger và Tư tưởng hiện đại
 • Thi ca tư tưởng (Saigon: Ca Dao 1969), a study of the poetry of Phạm Hầu, Hồ Dzếnh, Nguyễn Du and Ngân Giang
 • Ði vào Cõi Thơ (Saigon: Ca Dao 1969), a study of the poetry of Tuệ Sỹ, Trương Cam Vũ, René Crayssac and Huy Cận
 • Sa Mạc Phát Tiết
 • Mùa Thu Trong Thi Ca
 • Ngày Tháng Ngao Du

Bùi Giáng's autobiography, as written in Thích Nguyên Tạng's notebook

[Đây là tài liệu do cố thi sĩ Bùi Giáng ghi chép ngay trong cuốn sổ tay của chúng tôi vào một buổi trưa ngày mùng 10 tháng 11 năm 1993 tại chùa Pháp Vân, Gia Định, Sàigòn. Nay công bố nguyên văn để các nhà tiểu sử học có thêm một tư liệu chân xác về cuộc đời của cố thi sĩ. (Thích Nguyên Tạng). 01-01-2002]

1926 – được bà mẹ đẻ ra đời
1928 – bị té bể trán, vết sẹo còn nguyên kỷ niệm – hai năm trời chết đi sống lại
1933 – bắt đầu đi học a, b, c... trường làng tại Thanh Châu với Thầy Cù Đình Qúy
1936 – học trường Bảo An với thầy Lê Trí Viễn
1939 – ra Huế học tư thục với những thầy Cao Xuân Huy, Trần Đình Đàn, Hoài Thanh Nguyễn đức Nguyên, Đào duy Anh, vân vân…
1940 – về Quảng Nam chăn bò
1942 – trở ra Huế, vì nhớ nhung gái Huế
1949 – nhập ngũ – bộ đội công binh. Hai năm sau giải ngũ
1952 – vào Sài gòn –
1955 (57) khởi sự viết về Nguyễn Du và một vài nhận xét về Truyện Kiều và một vài nhận xét về Bà Huyền Thanh Quang, một vài nhận xét về Chinh Phụ Ngâm ...(TÂN VIỆT xuất bản)
1957 – TÂN VIỆT xuất bản :giảng luận về Tản Đà Nguyên Khắc Hiếu, giảng luận về Chú Mạnh Trinh, giảng luận về Tôn Tho Trường và Phan Văn Trì
1962 –
Tập thơ Mưa Nguồn
Tư Tưởng Hiện Đại
1963 –
Lá Hoa Cồn (thơ)
Ngân Thu Rớt Hột (thơ)
Màu Hoa Trên Ngàn (thơ)
Martin Heidegger và Tư Tưởng Hiện Đại (hai tập) (do đứa em ..)
1965 – nhà cháy mất trụi bản thảo
In vội vàng Sa Mạc Phát Tiết (An Tiêm)
Dialogue (viết Avantpropos (viết giúp cho Nhất Hạnh, Lá Bối) và Letre à René char) (Lá Bối in)
Sa Mạc Trường Ca (An Tiêm in bản)
1968 – 68
Dịch Martin Heidegger Erlauteninger gu Heidergger dich …. Giảng giải về thơ ….
(Lời, Cố Quận (An Tiêm) Lễ Hội Tháng Ba) (Quế sơn Võ������ Tánh)
Con Đường Ngã Ba (An Tiêm)
Bài Ca Quần Đạo (Nguyễn Đình Vương)
1969 – Bắt đầu điên rực rỡ
1970 –
1. Lang Thang Du hành Lục Tỉnh (Khách sạn Long xuyên Bà Chủ cho ở đầy đủ tiện nghi không lấy tiền)
2. Gái Châu Đốc Thương yêu và Gái Long Xuyên Yêu dấu
3. Gái Chợ Lớn Khiến bị bịnh lậu (bịnh hoa liễu)
1971 – 75 - 93
Điên rồ lừng lẫy chết đi sống lại vẻ vang
Rong chơi như hài nhi (con nít)
Được gia đình ông Phó Chủ Tịch (482) Lê Quang Định, Hội Đồng Thành Phố đối xử thơ mộng thênh.
Kính dâng Kim Thúy, Kim Hồng, Kim Hoa, đôi lời rốt cuộc.....
Bình sinh mộng tưởng vấp phải niềm thương yêu của Kim Cương Nương Tử, Hà Thanh Cố Nương và Mẫu Thân Phùng Khánh (tức Trí Hải Ni Cô)
Do đâu mà ra được như thế ?
Đáp: Có lẽ đầu tiên kỳ tuyệt là do ân nghĩa bốn bề thiên hạ đi về tập họp tại Già Lam, Vạn Hạnh và Long Huê và Tịnh Xá Trung Tâm và Pháp Vân và xiết bao Chùa Chiền Miền Nam nước Việt, không biết nói sao cho hết.
22-8-93

Bui Giáng online